TOP_01 (function($) { $(function() { $('#slideshow').slideShow(); // 좌/우 //$('#slidesContainer').slideShow({slideWay:''}); // 상/하 }); }) (jQuery);
 
 
left
 
 
사용 가이드
 
 
 
속눈썹 부치기--둥근눈 모양
 
 
작성자 : eyewig 조회수 : 13337
 
 
 둥근눈 모양

눈매에 맞도록 속눈썹 길이를 잰다음
컷팅--- 접착풀 사용-- 부착--- 마무리 작업
순으로 하시면 됩니다
                   
 
비밀번호 확인 닫기
이      름
 
비밀번호
 
댓      글
 
 
 
 
  이전 : 핀셋 이나 쪽집게 을 사용 하시면 더 편하게 작업이 되요
  다음 : 속눈썹 --30번 연예인 속눈썹- (2)
 
 
 
 
bottom